Zespół Usług Technicznych

Od ponad 45 lat na rynku łódzkim jest jednostką specjalizującą się w sporządzaniu ekspertyz i opinii technicznych, w tym opinii o innowacyjności, wycen ruchomości i nieruchomości.

Dysponuje szerokim gronem rzeczoznawców, specjalistów, projektantów z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak również licznym zespołem pracowników naukowych wywodzących się z instytutów naukowych Politechniki Łódzkiej, instytutów przemysłowych, ośrodków badawczych i biur projektowych. Osoby te mogą w każdej chwili podjąć się rozwiązywania powstałych problemów technicznych jak również zagadnień ekonomicznych.